„Au pe Moise si pe prooroci” – autor necunoscut

„ȘI AVRAAM A ZIS: DACĂ‚ NU ASCULTĂ‚ PE MOISE ȘI PE PROOROCI NU VOR FI ÎNDUPLECAÅ¢I
NICI CHIAR DACĂ‚ AR ÎNVIA CINEVA DIN MORÅ¢I” – LUCA 16,31.
SUFICIENÅ¢A REVELAÅ¢IEI BIBLICE
1. Cuvintele din textul nostru sunt  precum bine știți o parte din conversația dintre Avraam și omul bogat din parabola Domnului nostru.
2. În această parabolă Hristos arată că oamenii care trăiesc doar pentru ei în această lume vor culege roadele inimii lor egoiste: Rom. 6,23.
„AU PE MOISE ȘI PE PROOROCI; SĂ‚ ASCULTE DE EI…DACĂ‚ NU ASCULTĂ‚ PE MOISE
1. Această afirmație demonstrează următoarele aspecte:
a. Anume că cele 66 de cărți ale Bibliei constituie revelația atotsuficientă capabilă să ne pregătească pentru o viață de sfințire și de asemenea pentru o patrie slăvită – 2 Tim. 3,15-17.
b. Că nici o altă manifestare cu caracter supranatural nu poate suplini (înlocui) Cuvântul lui Dumnezeu. Gal. 1,8.9; Apoc. 22,17.18.
c. „La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta." Is. 8,20.
d. De asemenea tradițiile confecționate de oameni au un cu totul alt conținut decât acela cu care se ocupă revelația Biblică – Marcu 7,7-13; Isa. 29,13.14.
e. Tot astfel și visurile , în afara situațiilor când ele sunt în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ier. 23,28.
2. Scopul suprem al revelației constă:
a. În a-L descoperi pe Hristos păcătosului – Ioan 5,39; Luca 24,25.
b. Să facă cunoscut planul de mântuire – 2 Tim. 3,15-17; Ioan 5,46,47.
c. Să explice aspectele credinței mântuitoare care se bazează pe o temelie sigură – Rom. 10,17; Ioan 7,37,38.
d. Să ne apere împotriva amăgirilor ce vor veni în zilele de pe urmă. 2 Tes. 2,9-11; 1 Ioan 2,3-7.
3. Trebuie să reținem:
a. Deși anumite persoane au fost înviate, unii oameni au refuzat să creadă adevărul.
Exemple:
(1) Lazăr prietenul Domnului nostru a fost înviat dintre cei morți -Ioan 11,4-48; 12,17-43;
(2) Fiica centurionului a fost și ea readusă la viață. Mat. 8,8-13.
(3) Fiul unei văduve a fost înviat dintre morți prin puterea lui Hristos – Luca 7,14.
b. Cu toate acestea fariseii au refuzat să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 9,18.
 
C. BIBLIA S-A DOVEDIT A FI O REVELAÅ¢IE SUFICIENTĂ‚ PENTRU A NE ÎNVĂ‚Å¢A CALEA MÂNTUIRII.
1. A fost recunoscută de Hristos a fi o sursă autosuficientă de lumină.
a. Întotdeauna El a invocat scrierile Bibliei, considerându-le autoritatea supremă în materie de adevăr – Mat. 4,1-12; Luca 4,1-9;
b. El și-a întemeiat credința Sa în ceea ce îl privea, pe baza lucrurilor scrise în Biblie, referitoare la Persoana Sa – Ioan 5,39.46.47;
7,37-39; Luca 24,25-28.
2. Biblia a constituit baza pe care și-au fundamentat predicarea apostolii:
Pavel ne avertizează împotriva depărtării de cuvintele ei – 2 Tim. 4,1-6.
3. Dragi prieteni, gândiți-vă:
a. Ce ar fi cunoscut lumea despre originea păcatului? Isa. 11,12-17; Ezech. 28,12.18.
b. Ce am fi cunoscut noi despre istoria creațiunii? Ps. 33,6.9; Rom. 1,20; Ps. 19,1-6.
c. Ce am fi cunoscut noi despre mântuire? 2 Tim. 3,15-17; Mat. 22,29.
d. Ce am fi cunoscut noi despre cea de-a doua venire a lui Hristos – Ioan 14,1-3; Fapte 1,9-11.
e. Ce am fi știut noi despre lumea de mâine? 2 Petru 3,13; 1 Cor. 2,9-17; Apoc. 21,1-17; 22,1-22.
ȘI PE PROOROCI, NU VOR FI ÎNDUPLECAÅ¢I NICI DACĂ‚ AR ÎNVIA CINEVA DINTRE MORÅ¢I” .

Lori Balogh - Dincolo de Orizont