Puterea Duhului Sfant – autor necunoscut

PUTEREA DUHULUI SFÂNT

Romani 15,13.19
a. PUTEREA DUHULUI SFÂNT

1. Făgăduită – Luca 24,49; Fapte 1,8; Ioel 2,28
2. Taina unei vieți de biruință:

a. Efes. 6,10; 1 Tes.1,5
b. Luca 4,14; 2 Cor. 6,7;13,4

B. CELE PATRU DIRECÅ¢II DE MANIFESTARE ALE PUTERII DUHULUI SFÂNT

1. Puterea Lui s-a manifestat prin creațiunea acestei lumi:

a. Iov 33,4; Gen.1,2; Efes. 2,10
b. Col. 3,10; 2 Cor. 5,17

2. Cele șaizeci și șase de cărți ale Bibliei sunt lucrarea Duhului Sfânt:

a. Isa. 34,16; 2 Pet.1,19.20
b. 2 Tim. 3,15.17; Ioan 6,63

3. Convertirea celor păcătoși constituie lucrarea Duhului Sfânt:

a. Rom.1,16.17; Ioan 16,7.8
b. Fapte 2,37; 26,18; Ioan 3,3
c. Evr. 3,7-9; Fapte 7,51

4. Viețuirea copiilor lui Dumnezeu este motivată de puterea transformatoare a Duhului Sfânt:

a. 1 Sam.10,6.9-12; 2Cor.3,18
b. 1 Pet.1,5; Iuda 24; 2 Tim.1,12
c. El îi păstrează pentru mântuirea Lui veșnică – 1 Pet.1,5

5. Mijloacele folosite de Duhul Sfânt:

a. Cuvântul lui Dumnezeu – Efes.6,17; Evr.4,12

(1) Prin El creează din nou – 1 Pet.1,23; Iac.1,15-17
(2) Prin El determină elementul credinței – Rom.10,14-17
(3) Prin Cuvânt, El ne păstrează pentru mântuirea Lui veșnică – 1 Pet.1,5; 2 Cor.13,4
(4) Prin Cuvântul adevărului El ne ferește de orice rătăcire – Ioan 8,31-36; Iac.5,20
(5) Prin el ne hrănește sufletul – Mat. 4,4; Ier.15,16
(6) Prin Cuvântul lui Dumnezeu, El risipește puterile întunericului – 2 Cor. 4,4-6; Ps.119,105

b. Sângele prețios al lui Isus Hristos

(1) Prin el ne curățește de toate păcatele noastre – 1 Ioan 1,7-9;Apoc.1,5;1 Pet.1,18.19
(2) Prin El, ne apropie de Dumnezeu – Efes.2,12-16
(3) Suntem curățiți – Evr.9,14
(4) Suntem biruitorii lui Satana și ai păcatului – Apoc.12,11

C. ASPECTE UIMITOARE

1. Măsurile luate de Dumnezeu pentru mântuirea noastră sunt suficiente – 2 Pet.1,2-8
2. Cu toate acestea pe mulți aceste măsuri nu-i vor ajuta să intre în Împărăția lui Dumnezeu – Luca 13,23.24
3. Rețineți, vă rog, lucrurile de care S-a îngrijit Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

a. El L-a dat pe singurul Său Fiu – Ioan 3,16
b. El a făgăduit și a dat Duhul Său cel Sfânt – Ioel 2,28; Fapte 2,14.15
c. El ne-a dăruit cele șaizeci și șase de cărți ale Bibliei – Isa. 34,16; 2 Tim.3,15-17
d. El a adus la existență Biserica Dumnezeului Cel Viu.

(1) Pentru a ne adăposti – Ioan 10,15.16
(2) Pentru a ne călăuzi – 1 Pet. 2,9-11
(3) Pentru a ne binecuvânta cu daruri spirituale – Efes. 4,11-17; 2 Cor.12,1-28

e. Cu toate acestea, mulți, foarte mulți, nu vor reuși să intre în Împărăția lui Dumnezeu, și aceasta în ciuda intervenției Duhului Sfânt în biserică – Apoc.22,17

4. Crezi tu, scumpe cititor că mai existăși alte nevoi pe care Dumnezeu nu S-a îngrijit să le satisfacă?

a. Avem nevoie de lumină? Duhul Sfânt ne va aduce lumină.
b. Suntem în necaz? Dumnezeu ne va trimite pe Mângâietorul – Ioan 14,26
c. Ne simțim slabi și împovărați din cauza greutăților și grijilor vieții acesteia. Duhul Sfânt ne invită să venim la Isus și să le aruncăm asupra Sa, pentru că El este Acela care se îngrijește de noi – Mat.11,28-30; 1 Pet.5,6.7
d. Am dori să fim mai mult asemenea lui Isus? Să îngăduim Duhului Sfânt să ne transforme după chipul Său – 2 Cor. 3,18

Lori Balogh - Dincolo de Orizont